Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne pełni funkcję alimentacyjną – zapewnia środki utrzymania ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, jednak pod warunkiem że...

Czas pracy pracownika mobilnego

Jeżeli immanentną cechą obowiązków pracowniczych jest bezpośredni kontakt z kontrahentem, co wiąże się z obowiązkiem przejazdu pracownika do siedziby tego kontrahenta (innego miejsca spotkania), to...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440