Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Praca podczas zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jednak w szczególnych sytuacjach...

Charakter prawny pakietów socjalnych

Na skutek zmian ekonomiczno-społecznych związanych z transformacją ustrojową rozwinęła się praktyka zawierania porozumień zbiorowych służących ułożeniu stosunków między pracą a kapitałem. Poszczególne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490