Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia | Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy | Projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców | Doprecyzowanie prac wzbronionych kobietom | Projekt...

Projekty zmian aktów prawnych

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia | Prezydenckie zmiany dotyczące wieku emerytalnego | Nowe zasady dotyczące umów o praktykę absolwencką | Umowa na piśmie przed rozpoczęciem pracy

Projekty zmian aktów prawnych

Powrót do niższego wieku emerytalnego | Nowe zasady dotyczące umów o praktykę absolwencką | Umowa na piśmie przed rozpoczęciem pracy | Projekt zmian w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 2381