Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt

Projekty zmian aktów prawnych

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców | Zakaz handlu w niedziele | Wypowiedzenia w formie elektronicznej, elektroniczne akta pracownicze | Zmiany w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w wieku emerytalnym – modyfikacje okresu ochronnego | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – zmiany dotyczące ustalania regulaminów, dłuższe terminy na odwołanie | Elektroniczne...

Projekty zmian aktów prawnych

Zakaz handlu w niedzielę | Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Projekty zmian aktów prawnych

Zakaz handlu w niedziele – projektowane przepisy niedostosowane do kodeksowego zakazu pracy w święto | Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców |...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany zasad wynagradzania prezesów spółek państwowych | Wydłużenie terminu na złożenie pozwu przez pracownika | Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawy o PIP

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471