Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w wieku emerytalnym – modyfikacje okresu ochronnego | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – zmiany dotyczące ustalania regulaminów, dłuższe terminy na odwołanie | Elektroniczne...

Projekty zmian aktów prawnych

Zakaz handlu w niedzielę | Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Projekty zmian aktów prawnych

Zakaz handlu w niedziele – projektowane przepisy niedostosowane do kodeksowego zakazu pracy w święto | Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców |...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany zasad wynagradzania prezesów spółek państwowych | Wydłużenie terminu na złożenie pozwu przez pracownika | Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawy o PIP

Projekty zmian aktów prawnych

Wydłużenie terminu na złożenie pozwu przez pracownika | Zmiana systemu wynagradzania prezesów państwowych spółek | Regulacje dotyczące prac wzbronionych kobietom | Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa...

Projekty zmian aktów prawnych

Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy | Zmiana systemu wynagradzania prezesów spółek państwowych | Projekt ustawy o delegowaniu pracowników | Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 2381