Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Pracownicze Plany Kapitałowe – znamy treść projektu ustawy | Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych – jest...

Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Ograniczenie handlu w niedziele | Dwie niedziele wolne dla pracujących w weekendy | Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i...

Projekty zmian aktów prawnych

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych coraz bliżej | Sygnaliści pod ochroną | Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmodyfikowany katalog danych, których pracodawca może domagać się od pracownika | Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony...

Projekty zmian aktów prawnych

Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za...

Projekty zmian aktów prawnych

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja | Pracownicze plany kapitałowe – nowe obciążenia w III filarze | Zmiany w Kodeksie pracy

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480