Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

RODO a nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy | Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem...

Projekty zmian aktów prawnych

Dodatkowe dni wolne od pracy | Zmiany do ustawy o ZFŚS w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe....

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie limitu 30-krotności na ZUS – coraz bliżej decyzji TK | Ustawa o PPK uchwalona przez Sejm | Zmiany w dokumentacji pracowniczej | Korzystanie z uprawnień związkowych materią rozporządzeń |...

Projekty zmian aktów prawnych

Przywrócenie do pracy nie tylko na podstawie wyroku | Zmiany dla małych przedsiębiorców w zakresie składek na ZUS

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 2381