Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty aktów prawnych

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na prawach prokuratora | Szkolenie specjalizacyjne lekarzy a uprawnienia związane...

Projekty aktów prawnych

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Nowe warunki wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia

Projekty aktów prawnych

Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa | Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Korekta wzoru świadectwa pracy | Dokumentacja chorób zawodowych bez pieczęci

Projekty aktów prawnych

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych | Prezydencki projekt dotyczący rozszerzenia praw policjantów oraz funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i wstępowania...

Projekty aktów prawnych

Społeczny inspektor pracy będzie mógł żądać dokumentów i informacji jedynie za zgodą pracownika | Wzrost wynagrodzeń młodocianych za naukę zawodu

Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych | Unijna ochrona sygnalistów

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490