Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej

Krzysztof Walczak

Przyjęta przez Sejm 14.11.2003 r. ustawa nowelizująca KP w dużej mierze miała na celu doprowadzenie do zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami dyrektywy Rady 93/104 z 23.11.1993 r. w...

Prawo do odprawy przy zwolnieniu grupowym - polemika

Krzysztof Walczak

1.1.2004 r. weszła w życie ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która zastąpi wielokrotnie już nowelizowaną ustawę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460