Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Prawo do odprawy przy zwolnieniu grupowym - polemika

Krzysztof Walczak

1.1.2004 r. weszła w życie ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która zastąpi wielokrotnie już nowelizowaną ustawę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431