Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Z prac Sejmu

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk sejmowy Nr 29). Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warto wiedzieć

Urlop rodzicielski | ustawa antykryzysowa | minimalne wynagrodzenie | pracownicy niepełnosprawni | ubezpieczenie społeczne pracowników korzystających z urlopów wychowawczych

Wchodzą w życie

23 listopada 2011: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Akty prawne uchwalone

Ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk Nr 4461).

Czy będą kolejne zmiany w KP?

Nieuwzględnianie okresu pobierania nauki w wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz wprowadzenie nowej liczby dni urlopu przysługującego pracownikowi to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w...

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej

Krzysztof Walczak

Przyjęta przez Sejm 14.11.2003 r. ustawa nowelizująca KP w dużej mierze miała na celu doprowadzenie do zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami dyrektywy Rady 93/104 z 23.11.1993 r. w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431