Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty aktów prawnych

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczącej COVID-19 | Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników | Rządowy projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu dla emerytów i...

Projekty aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy | Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw | Projekt ustawy o zmianie...

Projekty aktów prawnych

Uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta | Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw | Rządowy...

Projekty aktów prawnych

Uszczuplenie katalogu podklas działalności, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca | Wprowadzenie mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy rybaków

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490