Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Warto wiedzieć

Maciej Nałecz

Nowe formy aktywizacji bezrobotnych | Zmiany w OFE | Okres represji politycznych w katalogu okresów składkowych

Informacja o zmianie rozkładu czasu pracy

Maciej Nałecz

Od 23.8.2013 r. w Kodeksie pracy uregulowano zasady wydawania rozkładów czasu pracy, w tym m.in. minimalny termin przekazania rozkładu pracownikom, tj. co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy...

Z prac Sejmu

Joanna Torbe

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym | Wysokość odpisu na ZFŚS bez zmian

Warto wiedzieć

Joanna Torbe

Zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych | Więcej dni na opiekę nad dzieckiem

Akty prawne uchwalone

Joanna Torbe

Nowe regulacje dotyczące urlopu wychowawczego | Minimalne wynagrodzenie w 2014 r. | Kolejna ustawa antykryzysowa

Akty prawne uchwalone

Maciej Nałęcz

Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za okres urlopu wychowawczego | Zmiany zasad wykorzystywania urlopów wychowawczych |

Warto wiedzieć

Maciej Nałęcz

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r. | Praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia | Porządki w formularzach ZUS | Udokumentowanie podstawy przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po nowelizacji KP w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431