Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Osoby niepełnosprawne będą pracowały krócej | Środki z FGŚP także w przypadku upadłości wtórnej | Projekt dotyczący ograniczenia czasu trwania zatrudnienia na czas określony | Kolejny pakiet rozwiązań...

Zmiany w przepisach

Nowa ustawa o cudzoziemcach | Zmiany w zezwoleniach na pracę cudzoziemców | Straż graniczna będzie przeciwdziałać nielegalnej migracji

Zmiany w przepisach

Promocja zatrudnienia | Umowa na czas określony maksymalnie przez 2 lata | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia | Nowe zasady ubezpieczania członków rad nadzorczych | Zmiany w zasadach...

Z prac Sejmu

Ochrona roszczeń pracowniczych | Promocja zatrudnienia

Zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

Agnieszka Fedor (opracowanie)

Od 1.2.2014 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, wydane na podstawie art. 65 ust. 3 i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431