Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Zmiany w przepisach

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych | Nowe maksymalne wartości stężeń i natężeń czynników szkodliwych | Nowe przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Projekty zmian aktów prawnych

Osoby niepełnosprawne będą pracowały krócej | Środki z FGŚP także w przypadku upadłości wtórnej | Projekt dotyczący ograniczenia czasu trwania zatrudnienia na czas określony | Kolejny pakiet rozwiązań...

Zmiany w przepisach

Nowa ustawa o cudzoziemcach | Zmiany w zezwoleniach na pracę cudzoziemców | Straż graniczna będzie przeciwdziałać nielegalnej migracji

Zmiany w przepisach

Promocja zatrudnienia | Umowa na czas określony maksymalnie przez 2 lata | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia | Nowe zasady ubezpieczania członków rad nadzorczych | Zmiany w zasadach...

Z prac Sejmu

Ochrona roszczeń pracowniczych | Promocja zatrudnienia

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490