Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Zawieranie i wypowiadanie umów na czas określony | Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia | Zmiany w pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych

Projekty zmian aktów prawnych

Ujednolicenie zasad rekompen­sowania pracy w dni wolne | Rodzicielski także dla samotnych ojców | Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia | Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480