Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Wynagrodzenie minimalne w 2016 r.

Rząd przyjął propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wzrostu wynagrodzenia minimalnego o 100 zł. W 2016 r. ma ono wynieść 1850 zł.

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianych | Zmiany w zakresie przechowywania dokumentów pracowniczych | Rekompensowanie pracy w dni wolne | Zmiany dotyczące umów na czas określony | Kontrola bez...

Warto wiedzieć

Dodatkowa odprawa bez zwolnienia od podatku | Składka zdrowotna od każdego źródła dochodu

Zmiany w przepisach

Przyznawanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy | Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca a zezwolenie na pobyt | Odszkodowanie i zadośćuczynienie zwolnione od podatku | Badania wstępne nie zawsze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480