Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty zmian aktów prawnych

Powrót do niższego wieku emerytalnego | Nowe zasady dotyczące umów o praktykę absolwencką | Umowa na piśmie przed rozpoczęciem pracy | Projekt zmian w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zmiany w przepisach

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich | Prawo restrukturyzacyjne | Wynagrodzenie minimalne w 2016 r.

Zmiany w przepisach

Nowe zasady zawierania umów na czas określony | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich | Prawo restrukturyzacyjne

Projekty zmian aktów prawnych

Praca w szczególnych warunkach – szersze kompetencje PIP | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich | Przechowywanie dokumentów pracowniczych | Rekompensowanie pracy w dni wolne | Kontrola bez...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany dotyczące umów na czas określony | Zwolnienia chorobowe w formie elektronicznej | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich | Wykaz prac wzbronionych młodocianym| Przechowywanie dokumentów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471