Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Zmiany w prawie

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dochodowego | Dodatkowe dane w powiadomieniu przy zatrudnieniu obywateli Ukrainy | Nowe stawki diet za podróże służbowe | Przedłużenie stanu zagrożenia...

Projekty ustaw

Wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie | Zmiana wysokości świadczeń chorobowych z tytułu kwarantanny lub izolacji dla osób zatrudnionych w podmiotach pomocy społecznej | Zmiana wysokości świadczeń...

Projekty ustaw

Projekty dotyczące przeliczenia zasiłków wobec zmniejszenia wymiaru czasu pracy | Zmiany w podstawie obliczenia emerytury

Projekty ustaw

14.9.2020 r. złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Zmiany w prawie

Wzrost zasiłków dla bezrobotnych od września 2020 r. | Delegowanie pracowników na nowych zasadach | Przedłużone stosowanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 | Wzrost płacy minimalnej...

Wzrost płacy minimalnej do wysokości 2800 zł

17.8.2020 r. został udostępniony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Projekty ustaw

Nowelizacja Kodeksu pracy | Zmiana przepisów ustawy o delegowaniu pracowników

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490