Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Projekty aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy | Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw | Projekt ustawy o zmianie...

Projekty aktów prawnych

Uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta | Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw | Rządowy...

Projekty aktów prawnych

Uszczuplenie katalogu podklas działalności, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca | Wprowadzenie mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy rybaków

Projekty aktów prawnych

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na prawach prokuratora | Szkolenie specjalizacyjne lekarzy a uprawnienia związane...

Projekty aktów prawnych

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Nowe warunki wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia

Projekty aktów prawnych

Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa | Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Korekta wzoru świadectwa pracy | Dokumentacja chorób zawodowych bez pieczęci

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311