Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

ZMIANY W PRAWIE

Przedłużona kadencja organów statutowych związków zawodowych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców i społecznego inspektora pracy | Zmiany w ubezpieczeniach społecznych | Ustawa o kasach...

Czas pracy pracownika mobilnego

Jeżeli immanentną cechą obowiązków pracowniczych jest bezpośredni kontakt z kontrahentem, co wiąże się z obowiązkiem przejazdu pracownika do siedziby tego kontrahenta (innego miejsca spotkania), to...

Rola i obowiązki Compliance Officera w organizacji

Od 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników, podmioty sektora publicznego a także sektora finansowego muszą stosować się do przepisów tzw....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471