Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia...

ZMIANY W PRAWIE

Zniesienie stanu epidemii | Ustawa o obronie ojczyzny | Zmiany w pracowniczych planach kapitałowych

Odszkodowanie uzupełniające

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem, przywrócony następnie do pracy wyrokiem sądu pracy, może dochodzić uzupełniającego odszkodowania ponad przyznane mu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480