Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Rola i obowiązki Compliance Officera w organizacji

Od 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników, podmioty sektora publicznego a także sektora finansowego muszą stosować się do przepisów tzw....

ZMIANY W PRAWIE

Dodatkowy dzień wolny od pracy dla honorowych krwiodawców | Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej | Obostrzenia w zakładach pracy | Tarcza antykryzysowa 7.0. i 8.0. – Tarcza Branżowa | Dodatkowy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450