Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zmiany w prawie

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dochodowego | Dodatkowe dane w powiadomieniu przy zatrudnieniu obywateli Ukrainy | Nowe stawki diet za podróże służbowe | Przedłużenie stanu zagrożenia...

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Nie jest możliwe zaliczenie na poczet przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu umowy zlecenia przez podmiot inny niż...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480