Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Praca podczas zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jednak w szczególnych sytuacjach...

Polityki klimatyczne i ekologiczne a prawo pracy

Barbara Surdykowska

Wraz z napływającymi informacjami o kolejnych pożarach, wysokich temperaturach czy nagłych i brutalnych powodziach w naturalny sposób kierujemy swoje zainteresowanie ku związkom sfery pracy z...

Charakter prawny pakietów socjalnych

Na skutek zmian ekonomiczno-społecznych związanych z transformacją ustrojową rozwinęła się praktyka zawierania porozumień zbiorowych służących ułożeniu stosunków między pracą a kapitałem. Poszczególne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480