Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia...

ZMIANY W PRAWIE

Zniesienie stanu epidemii | Ustawa o obronie ojczyzny | Zmiany w pracowniczych planach kapitałowych

Odszkodowanie uzupełniające

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem, przywrócony następnie do pracy wyrokiem sądu pracy, może dochodzić uzupełniającego odszkodowania ponad przyznane mu...

Nowy początek ruchu związkowego w Meksyku?

Barbara Surdykowska

Związek zawodowy SINTTIA 3.2.2022 r. zdobył 78% głosów oddanych przez kilka tysięcy pracowników fabryki General Motors w mieście Silao w Meksyku w głosowaniu mającym na celu wskazanie organizacji,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460