Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zakres zakazu konkurencji

Zdaniem SN precyzyjne określenie zakresu zakazu konkurencji ustanawianego w klauzuli konkurencyjnej jest szczególnie ważne, gdyż po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie jest objęty obowiązkiem...

Projekty zmian aktów prawnych

Skrócenie czasu pracy dla wychowujących dzieci | Pracownicze Plany Kapitałowe | Zmiany dla małych przedsiębiorców w zakresie składek na ZUS 

Zmiany w prawie

Niekaralność w sektorze finansowym | Zmiany do ustawy o związkach zawodowych

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490