Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zmiany w prawie

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | Czynniki szkodliwe w miejscu pracy | Zatrudnienie młodocianych 

Projekty zmian aktów prawnych

Przywrócenie do pracy nie tylko na podstawie wyroku | Zmiany dla małych przedsiębiorców w zakresie składek na ZUS

Zmiany w prawie

Imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych | Termin na zmianę lub odwołanie Inspektora Ochrony Danych | Prezydent podpisał zmiany do ustawy o związkach zawodowych

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490