Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Długość okresu wypowiedzenia

W ocenie SN, o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości okresu wypowiedzenia poniżej ustawowych limitów, o tyle nie ma przeszkód, aby je w dowolnym czasie...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe....

Płace na antypodach

Barbara Surdykowska

Publiczny dyskurs na temat wysokości płac w Polsce w moim odczuciu koncentruje się wciąż na podchodzeniu do wynagrodzenia jako do czynnika kosztów dla pracodawcy, a więc elementu zmniejszającego jego...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Zmiany w prawie

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po staremu | E-zwolnienia od 1.12.2018 r. | Pracownicze plany kapitałowe już od 2019 r.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480