Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty zmian aktów prawnych

RODO a nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy | Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem...

Zmiana okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania

Zdaniem SN, o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości wypowiedzenia poniżej ustawowych limitów, o tyle nie ma przeszkód, aby je w dowolnym czasie modelować w...

Skutki orzeczenia o niezdolności do pracy

Każdy pracownik musi przeprowadzać badania profilaktyczne, które obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne, natomiast pracodawca ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy....

Projekty zmian aktów prawnych

Dodatkowe dni wolne od pracy | Zmiany do ustawy o ZFŚS w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy...

Zmiany w prawie

Pensja do rąk własnych pracownika – dodatkowe obowiązki | Zleceniobiorcy z kwotą wolną od potrąceń

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480