Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych | Unijna ochrona sygnalistów

Zmiany w prawie

Wejście w życie przepisów związanych z zapewnieniem stosowania RODO | Zmiany w Kodeksie pracy 

Praca w szczególnych warunkach

Praca w warunkach szczególnych to praca, w której pracownik w sposób znaczny jest narażony na niekorzystne dla zdrowia czynniki, np.: hałas przekraczający dozwolone normy, zapylenie, opary chemiczne,...

Projekty zmian aktów prawnych

 Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych | Poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych | Świadectwo pracy bez imion rodziców pracownika | Badania psychologiczne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480