Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zmiany w prawie

Nowy wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP oraz statystycznej karty wypadku | Pracownicze Plany Kapitałowe | Wejście w życie zmiany dotyczącej zasad zatrudniania młodocianych pracowników...

Chiński cień nad prawami pracowniczymi w Afryce

Barbara Surdykowska

Myśląc o kształtowaniu się warunków pracy, prawa pracy czy – mówiąc najbardziej ogólnie – stosunków przemysłowych w państwach tzw. trzeciego świata, zazwyczaj w pierwszej kolejności myślimy o takich...

Projekty aktów prawnych

Społeczny inspektor pracy będzie mógł żądać dokumentów i informacji jedynie za zgodą pracownika | Wzrost wynagrodzeń młodocianych za naukę zawodu

Zmiany w prawie

Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych | Zmiany w Kodeksie pracy | Zmiany w PPK z podpisem Prezydenta | Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i zmiana zasad zatrudniania młodocianych pracowników 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480