Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty aktów prawnych

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Nowe warunki wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia

Zmiany w prawie

Zmiany w Kodeksie pracy | Nowy wzór świadectwa pracy | Zmiany w postępowaniu cywilnym oraz ustawie o kosztach sądowych | Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia | Transgraniczna...

Projekty aktów prawnych

Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa | Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Korekta wzoru świadectwa pracy | Dokumentacja chorób zawodowych bez pieczęci

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490