Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Polityki klimatyczne i ekologiczne a prawo pracy

Barbara Surdykowska

Wraz z napływającymi informacjami o kolejnych pożarach, wysokich temperaturach czy nagłych i brutalnych powodziach w naturalny sposób kierujemy swoje zainteresowanie ku związkom sfery pracy z...

Charakter prawny pakietów socjalnych

Na skutek zmian ekonomiczno-społecznych związanych z transformacją ustrojową rozwinęła się praktyka zawierania porozumień zbiorowych służących ułożeniu stosunków między pracą a kapitałem. Poszczególne...

Zmiany w prawie

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dochodowego | Dodatkowe dane w powiadomieniu przy zatrudnieniu obywateli Ukrainy | Nowe stawki diet za podróże służbowe | Przedłużenie stanu zagrożenia...

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Nie jest możliwe zaliczenie na poczet przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu umowy zlecenia przez podmiot inny niż...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471