Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty aktów prawnych

Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa | Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Korekta wzoru świadectwa pracy | Dokumentacja chorób zawodowych bez pieczęci

Zmiany w prawie

Zmiany w postępowaniu cywilnym oraz ustawie o kosztach sądowych | Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia | Uprawnienia związkowe policjantów oraz funkcjonariuszy rozszerzone |...

Projekty aktów prawnych

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych | Prezydencki projekt dotyczący rozszerzenia praw policjantów oraz funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i wstępowania...

Zmiany w prawie

Nowy wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP oraz statystycznej karty wypadku | Pracownicze Plany Kapitałowe | Wejście w życie zmiany dotyczącej zasad zatrudniania młodocianych pracowników...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471