Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Wpływ świąt na obliczanie wymiaru czasu pracy

Kwestia ta stała się przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego z 14.11.2001 r. (III ZP 20/01, MoP Nr 3/2002, s. 101), podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne wniesione zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z...

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej

Krzysztof Walczak

Przyjęta przez Sejm 14.11.2003 r. ustawa nowelizująca KP w dużej mierze miała na celu doprowadzenie do zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami dyrektywy Rady 93/104 z 23.11.1993 r. w...

Prawo do odprawy przy zwolnieniu grupowym - polemika

Krzysztof Walczak

1.1.2004 r. weszła w życie ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która zastąpi wielokrotnie już nowelizowaną ustawę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471