Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Prawo pracodawcy do nazwiska pracownika

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, pracodawca ma prawo do wykorzystania nazwiska pracownika – np. w ogłoszeniu prasowym firmy – dla ułatwienia z nim kontaktu. Można domniemywać, że...

Brak badań lekarskich

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, brak okresowych badań lekarskich może być uznany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym.

Porozumienie podstawą roszczeń pracowniczych

Sąd Najwyższy uznał, że porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi określające przywileje przy zwolnieniach grupowych należy traktować jak prawo. Pracownicy mają więc możliwość...

Wynagrodzenie sędziów

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Zakaz konkurencji

Uregulowanie przewidziane w art. 1012–1014 KP umożliwia ochronę pracodawcy przed podejmowaniem działalności konkurencyjnej przez jego aktualnych i byłych pracowników, a także gwarantuje określone...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490