Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Wynagrodzenie pod ochroną

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe jako elementy wchodzące w skład wynagrodzenia objęte są ochroną polegającą na ograniczeniu stosowania potrąceń.

Kodeks pracy

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy nowelizującej KP. TK orzekł, że art. 1 pkt 27 i pkt 28 oraz art. 3...

Prawo pracodawcy do nazwiska pracownika

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, pracodawca ma prawo do wykorzystania nazwiska pracownika – np. w ogłoszeniu prasowym firmy – dla ułatwienia z nim kontaktu. Można domniemywać, że...

Brak badań lekarskich

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, brak okresowych badań lekarskich może być uznany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym.

Porozumienie podstawą roszczeń pracowniczych

Sąd Najwyższy uznał, że porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi określające przywileje przy zwolnieniach grupowych należy traktować jak prawo. Pracownicy mają więc możliwość...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480