Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zakaz konkurencji

Uregulowanie przewidziane w art. 1012–1014 KP umożliwia ochronę pracodawcy przed podejmowaniem działalności konkurencyjnej przez jego aktualnych i byłych pracowników, a także gwarantuje określone...

Wypłacenie wynagrodzenia

Jak wynika z orzeczenia SN, wynagrodzenie, od wypłacenia którego uzależnia się wysokość zasiłku chorobowego, nie musi być przekazane „do kieszeni” pracownika, ale może zostać rozliczone w innej...

Zwolnienie pod wpływem emocji

Sąd Najwyższy uznał, że denerwująca sytuacja wywołana nieprzyjemną rozmową z przełożonym, na skutek której pracownik zwalnia się z pracy, nie oznacza, że dopuszczono się wobec niego groźby czy...

Odwołanie razem z wypowiedzeniem

Sąd Najwyższy orzekł, że rada nadzorcza, odwołując z funkcji prezesa (członka zarządu), chcąc rozwiązać z nim umowę o pracę, musi to zrobić jednocześnie z tym odwołaniem. W przeciwnym razie...

Ostrzeżenie czy groźba bezprawna?

Sąd Najwyższy uznał, że nie można kwalifikować jako groźby bezprawnej ostrzegania pracownika o ewentualnych skutkach prawnych ciężkiego naruszenia obowiązków.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480