Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zakaz konkurencji

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, umowa o zakazie konkurencji, choć cieszy się pewną autonomią, jest umową prawa pracy. Dlatego z ostrożnością należy podchodzić do orzekania o jej nieważności.

Odpowiedzialność za ekscesy uczniów

Sąd Najwyższy uznał, że za skutki uczniowskiego ekscesu – do którego doszło, gdy nauczycielka zobowiązana do pełnienia dyżuru na chwilę z niego zeszła – odpowiada majątkowo szkoła.

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

4.5.2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miasta Poznania w sprawie zgodności art. 3 ustawy z 21.12.2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej...

Czy będą kolejne zmiany w KP?

Nieuwzględnianie okresu pobierania nauki w wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz wprowadzenie nowej liczby dni urlopu przysługującego pracownikowi to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w...

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracą w godzinach nadliczbowych jest zgodnie z art. 151 § 1 KP praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy,...

Potrącanie z wynagrodzenia

Sąd Najwyższy orzekł, że zgoda pracownika na potrącenie przez pracodawcę należności z wynagrodzenia może dotyczyć tylko konkretnych, a nie ewentualnych czy spornych należności.

Zatrudnienie w rodzinie

Sąd Najwyższy stwierdził, że praca u matki nawet w czasie ciąży, a następnie szybkie pójście na zwolnienie same przez się nie dyskwalifikują takiego zatrudnienia. W związku z tym pracownikowi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480