Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Przyczyna zwolnienia z pracy

Sąd Najwyższy orzekł, że w trakcie procesu o przywrócenie do pracy można informację o przyczynie zwolnienia z pracy wyjaśnić i uzupełnić o dodatkową argumentację.

Droga do pracy

Zdaniem Sądu Najwyższego, wstąpienie na ślub do znajomych w drodze do pracy nie jest życiowo uzasadnione. Zatem wypadek, któremu uległ wtedy powód, nie może zostać zakwalifikowany jako wypadek w...

Ubezpieczenie społeczne rolników

7.6.2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasady współżycia społecznego

Sąd Najwyższy uznał, że co do zasady pracownik, który nie przestrzega względem pracodawcy zasad współżycia społecznego, nie może się na nie powoływać. Kasacja pracownika dotyczyła trwającego 10 lat...

Godziny nadliczbowe

Sąd Najwyższy uznał, że pracy w godzinach nadliczbowych nie należy wypowiadać, ponieważ jest to obowiązek, a nie uprawnienie pracownika, dlatego pozbawienie ich nie narusza praw pracowniczych.

Nauczyciele – prawo wykonywania zawodu

12.5.2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10.9.2002 r. w sprawie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480