Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Dodatek za nadgodziny

Sąd Najwyższy w sporze o ryczałt za godziny nadliczbowe uznał, że jeżeli pracownicy otrzymują jakiś dodatek za określony czas pracy, np. w godzinach nadliczbowych, to w pierwszej kolejności należy...

Świadczenie przedemerytalne

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli okres uprawniający do emerytury w pewnych zawodach liczy się korzystniej dla pracownika, to tę samą zasadę stosujemy także do ustalania prawa do...

Przekroczenie terminu na odwołanie

Zdaniem Sądu Najwyższego, w skrajnej dla pracownika sytuacji życiowej nawet 3-miesięczne przekroczenie terminu na wystąpienie z odwołaniem od decyzji organu rentowego może być usprawiedliwione.

Nieusprawiedliwiona nieobecność

Sąd Najwyższy uznał, że pracownik, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności, może zostać zwolniony dyscyplinarnie, jest to bowiem poważne naruszenie obowiązków. Dotyczy to zwłaszcza osób wysoko...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480