Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Prawo do zabezpieczenia społecznego

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego osoba całkowicie niezdolna do pracy nie może ubiegać się o rentę, jeśli nie posiada odpowiedniego stażu pracy. Przepisy ustawy...

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy to jednostronna czynność prawna dokonywana przez pracodawcę, która w zależności od zachowania pracownika może wywołać dwa alternatywne skutki. W przypadku...

Pakiet gwarancji pracowniczych źródłem prawa

Sąd Najwyższy uznał, że za źródło prawa w świetle orzecznictwa unijnego należy uznać zobowiązania właściciela przedsiębiorstwa, spółki mającej nad pracodawcą władztwo kapitałowe, w stosunku do jego...

Czas pracy w nadgodzinach

Zdaniem Sądu Najwyższego nie wystarczy ogólne wskazanie, że przekroczono normy ustawowe, by uzyskać za nie wynagrodzenie. Czas pracy w nadgodzinach trzeba wykazać konkretnie na podstawie ewidencji.

Prawo do zaległego urlopu

Zdaniem SN udzielenie zaległego urlopu należy do obowiązków pracodawcy i nie może być uzależnione od jego woli. Stosunek pracy ma charakter zobowiązaniowy. Obie strony mają obowiązek przestrzegania...

Pomoc społeczna - nowa regulacja

Iwona Sierpowska

Dnia 1.5.2004 r. weszła w życie ustawa o pomocy społecznej. Jest to kolejne nowe źródło prawa wydane w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Nowelizacje w tej dziedzinie związane były z...

Ustawa kominowa niezgodna z prawem UE

Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza uchylić tzw. ustawę kominową jako dyskryminującą pod względem wynagrodzenia kadrę menedżerską przedsiębiorstw państwowych. Osoby zatrudnione na tych samych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480