Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Wypadek przy pracy

SN uznał, że do zdarzeń sprzed wejścia w życie obowiązującej od 1.1.2003 r. ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stosuje się starą ustawę.

Zmiany we wspólnotowej definicji czasu pracy

Projekt Komisji zmierza do wprowadzenia zmian - zgodnie z aktualnym orzecznictwem ETS - we wspólnotowej definicji czasu pracy, m.in. w zakresie dotyczącym tzw. dyżurów on-call ....

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Z jednej strony poprzez stopniowe przewartościowanie rynku pracy i uczynienie go bardziej dostępnym dla niepełnosprawnych pracowników, z drugiej zaś przez skierowanie puli środków finansowych na...

Pieniądze z funduszu świadczeń socjalnych

Sąd Najwyższy wskazał, że wydawanie pieniędzy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno następować z zachowaniem szczególnej dbałości, nawet jeśli wydatkowane kwoty są niewielkie.

Zmiany w układzie zbiorowym

Zdaniem SN wprowadzenie nowym układem zbiorowym pracy mniej korzystnych dla pracowników składników wynagrodzenia wymaga wypowiedzenia im dotychczasowych warunków pracy - także wtedy, gdy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480