Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Obowiązkowy fundusz szkoleniowy

Fundusz szkoleniowy w zakładzie pracy pełni znaczącą rolę motywacyjną w kształceniu pracowników i pracodawców, gdyż ułatwia pracodawcy uzyskanie ...

Świadectwo pracy

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Musi to zrobić niezwłocznie, a najpóźniej ...

Klauzula konkurencyjna

Zdaniem Sądu Najwyższego umowy o zakazie konkurencji nie można zawrzeć ani przedłużyć w sposób dorozumiany.

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

SN uznał, że zaproponowanie pracownikowi w okresie ochronnym niższego o kilka kategorii w hierarchii stanowiska może być zakwalifikowane jako naruszenie jego dóbr osobistych.

Nielegalna praca

Zgodnie z orzeczeniem SN pracownik - nawet jeżeli jego umowa o pracę nie ujawnia wysokości faktycznie wypłaconego wynagrodzenia albo jest on zatrudniony na czarno - korzysta z ochrony prawnej....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480