Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zawieszenie układu zbiorowego

Zdaniem Sądu Najwyższego porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi dotyczące zawieszenia układu zakładowego, obniżające wynagrodzenie, odnosi się również do...

Prawo do emerytury

Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo do emerytury jest uzależnione od rozwiązania wszystkich stosunków pracy łączących emeryta z pracodawcami, nawet gdy...

Pracownik niepełnosprawny

Z orzeczenia SN wynika, iż fakt dofinansowania stanowiska pracy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie odbiera takiemu pracownikowi ochrony przewidzianej w Kodeksie.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480