Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Terminy w prawie pracy

Zgodnie z orzeczeniem SN o liczeniu terminów w prawie pracy przesądza art. 300 KP stanowiący o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z Kodeksem pracy....

Konsultacja zwolnienia

Z orzeczenia SN wynika, iż pracodawca konsultuje zamiar zwolnienia pracownika z organizacją związkową, do której ten należy - nie musi jej przeprowadzać z innymi związkami w zakładzie.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny jest umową terminową, która ma na celu zapoznanie się z możliwościami, jakie daje zatrudnienie określonej osoby na danym stanowisku pracy. Pracodawca, który zamierza...

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Warunkiem uzyskania świadczenia jest również...

Zwolnienia obok zwolnień grupowych

Sąd Najwyższy uznał, iż pracodawca może zwolnić pracowników z innych przyczyn niż restrukturyzacja w tym samym czasie, gdy stosuje się zwolnienia grupowe.

Weryfikacja prawa do świadczenia

Zgodnie z wyrokiem SN ujawnienie przez ZUS, że przy wydawaniu decyzji przyznającej prawo do świadczenia pomięto spełnienie jednego z wymaganych warunków, uzasadnia ponowne ustalenie prawa do niego na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480