Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zmiany w prawie

Wzrasta wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Zgoda na ratyfikację Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa | Ustawa o pracy na statkach rybackich |...

Prawa wynalazcy i twórcy utworu pracowniczego

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460