Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Seminaria Monitora Prawa Pracy

Szanowni Czytelnicy, rozpoczynamy cykl spotkań z serii: „Seminaria Monitora Prawa Pracy” Pierwsze - organizowane wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie - poświęcone omówieniu znaczenia...

Wykazanie winy

Jak wynika z orzeczenia SN, winę lub rażące niedbalstwo pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy należy konkretnie udowodnić. Nie wystarczy...

Sąd powinien pomóc pracownikowi

Zgodnie ze wskazaniami Sądu Najwyższego, w przypadku gdy odwołujący się pracownik nie dołączy odpisu pozwu, sąd powinien sam sporządzić jego kopię, a nie wzywać go do uzupełnienia braków formalnych.

Decyduje kolejność

Przy ponownym zatrudnieniu przy zwolnieniach grupowych: - zatrudniony będzie ten, kto pierwszy o to wystąpi; - nowe miejsca mogą zająć ci, wobec których zakład ma starsze zobowiązania. Takie wnioski...

Mniej wypadków - niższe składki

Mniej wypadków przy pracy już w przyszłym roku oznaczać będzie niższe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacje o wypadkowości zebrane z lat 2003-2005 wpłyną na...

O ile wzrośnie wynagrodzenie w 2005?

Na wysokość zarobków pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców wpływ mają nie tylko czynniki wynikające ze stosunku pracy, ale i określony przez rząd...

Zapraszamy na konferencję

W dniach 29-30.4.2005 r. w Krakowie odbędzie się konferencja "Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i ochrony praw społecznych: w kierunku powszechnej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480