Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Przywrócenie do pracy

Zgodnie z art. 45 KP w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o� wypowiadaniu umów o pracę, Sąd Pracy, jeżeli umowa...

Zasiłki według nowych zasad

Dwa dni dłużej na zasiłku chorobowym, wyższe świadczenia rehabilitacyjne, szczególne uprzywilejowanie dawców komórek - to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o świadczeniach...

Praca w służbie cywilnej a art. 251 KP

Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczalne jest zatrudnienie osoby podejmującej pracę w służbie cywilnej nie po raz pierwszy na czas określony. Rygorom...

Powołanie

Sąd Najwyższy stwierdził, że powołanie na stanowisko prezesa lub członka zarządu spółki handlowej nie oznacza, iż jego stosunek pracy ma status powołania.

Odwołujący może zwolnić

Organ, który odwołuje prezesa, może również rozwiązać z nim umowę o pracę - orzekł Sąd Najwyższy.

Przejęcie zakładu pracy

Przejęcie zakładu pracy ma miejsce nie tylko przy przekazaniu składników majątkowych, ale także przy przejęciu zadań zakładu - orzekł SN.

Prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a co się z tym wiąże, zapewnienie pracownikowi możliwości świadczenia pracy w warunkach zgodnych z przepisami i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480