Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Nadgodziny w delegacji

Zdaniem SN za nadgodziny spędzone w drodze z delegacji pracownik powinien otrzymać wolne albo dodatkowe wynagrodzenie.

Radca prawny przed Sądem Pracy

Zdaniem SN radca prawny pozostający w stosunku pracy może być w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych pełnomocnikiem procesowym...

Klauzula konkurencyjna

Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli firma skutecznie zwolni swoich byłych pracowników z obowiązku przestrzegania zakazu działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, to nie ma powodu, aby...

Odszkodowanie za porzucenie pracy

Z orzeczenia SN wynika, iż pracownik, który niezgodnie z prawem rozstaje się z pracodawcą, musi liczyć się z zapłatą odszkodowania.

Przyczyna wypowiedzenia

Sąd Najwyższy uznał, iż wprowadzenie przez pracodawcę sprzecznego z prawem zwyczaju nie wiąże pracownika, a niezastosowanie się do takich reguł nie może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490