Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Obowiązek zgłoszenia do ZUS

Zgodnie z orzeczeniem SN niezgłoszenie się osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą do ubezpieczenia społecznego uprawnia ZUS do stwierdzenia, że podlega ona ubezpieczeniu.

Warunki uzyskania renty

Sąd Najwyższy stwierdził, że dla uzyskania prawa do renty uchylenie warunku, aby niezdolność do pracy powstała w ostatnich 18 miesiącach, nie powoduje wygaśnięcia...

Przyczyny zwolnienia

Zdaniem SN zmiana planu nauczania w szkole nie może być podana jako podstawa rozwiązania stosunku pracy z osobą pracującą w świetlicy, jako że przyczyna taka...

Mobbing już po jednym dniu

Sąd Najwyższy uznał, że wystarczy nawet dniówka robocza, by uporczywe nękanie lub zastraszanie pracownika uznać za mobbing.

Związkowiec w spółdzielni

Sąd Najwyższy orzekł, że ochrona działaczy związkowych przed zwolnieniem nie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490