Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Nadgodziny menedżera

Zgodnie z orzeczeniem SN prawo do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przysługuje pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko, który ze względów...

Przejęcie zakładu pracy

Przejęcie przez nowego pracodawcę zakładu pracy lub jego określonej części powoduje istotne skutki prawne dla pracowników przejmowanego zakładu oraz nowego pracodawcy. Istotne jest przede wszystkim...

Zwolnienia grupowe

Zdaniem SN przy określeniu, czy rzeczywistą przyczyną zwolnienia pracownika były zwolnienia grupowe, należy brać pod uwagę cały, nie zaś wybrany okres...

Kiedy wynagrodzenie ograniczy rentę

Sąd Najwyższy stwierdził, że działalność twórczą, która nie powoduje utraty lub zawieszenia renty, określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, a nie ustawa o prawie autorskim...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490