Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Pracownicy na uczelniach

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ochronie Kodeksu pracy.

Podstawa nawiązania stosunku pracy

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, użycie określenia „powołanie” nie przesądza podstawy nawiązania stosunku pracy. Często „powołanie” to tylko...

Odprawa emerytalno-rentowa

Wykonywanie pracy określonego rodzaju niejednokrotnie uzależnione jest od posiadania szczególnych uprawnień. Konsekwencje ich utraty - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia albo dokonanie...

Zakaz konkurencji

Zdaniem Sądu Najwyższego klauzula konkurencyjna o znamionach zmowy mającej utrudnić zwolnienie pracownika nie podlega ochronie sądu.

Zwolnienia grupowe

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego powstanie związku zawodowego w trakcie trwania procedury zwolnień grupowych nie wstrzymuje jej i nie wymaga...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490