Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zmiany w prawie

Wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego | Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Dowody w postępowaniu o mobbing

W ocenie SN istnienie w zakładzie pracy bliskich relacji między przełożonymi a niektórymi pracownikami utrudnia sprawne zarządzanie i zachowanie obiektywnej oceny przez przełożonych, co wymaga...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480