Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Dowody w postępowaniu o mobbing

W ocenie SN istnienie w zakładzie pracy bliskich relacji między przełożonymi a niektórymi pracownikami utrudnia sprawne zarządzanie i zachowanie obiektywnej oceny przez przełożonych, co wymaga...

Zmiany w prawie

Tarcza 3.0 | Dodatkowy zasiłek na dzieci | Pracownicy transgraniczni bez kwarantanny

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471