Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty ustaw

14.9.2020 r. złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Zmiany w prawie

Wzrost zasiłków dla bezrobotnych od września 2020 r. | Delegowanie pracowników na nowych zasadach | Przedłużone stosowanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 | Wzrost płacy minimalnej...

Wzrost płacy minimalnej do wysokości 2800 zł

17.8.2020 r. został udostępniony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490