Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy | Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw | Projekt ustawy o zmianie...

Zmiany w prawie

Nowa ulga – „Mały ZUS plus” | Wyższe emerytury i renty

Projekty aktów prawnych

Uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta | Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw | Rządowy...

Zmiany w prawie

Wszystkie niedziele niehandlowe | Zmiana procesu płacenia podatków PIT | Zmiana najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311