Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty ustaw

Wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie | Zmiana wysokości świadczeń chorobowych z tytułu kwarantanny lub izolacji dla osób zatrudnionych w podmiotach pomocy społecznej | Zmiana wysokości świadczeń...

Zmiany w prawie

Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty świadczenia chorobowego z tytułu kwarantanny lub izolacji | Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku...

Bieg terminu z art. 52 § 2 KP

W ocenie SN, w przypadkach, gdy przełożeni, mimo powinności, nie przekazują wiedzy o zachowaniu pracownika, można uznać, że termin nie zacznie biec do czasu powzięcia wiadomości przez osobę wykonującą...

Projekty ustaw

Projekty dotyczące przeliczenia zasiłków wobec zmniejszenia wymiaru czasu pracy | Zmiany w podstawie obliczenia emerytury

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389