Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Etiopskie dylematy stosunków przemysłowych

Barbara Surdykowska

Postępująca industrializacja w Etiopii pozwala na ciekawą analizę sytuacji związków zawodowych w tym państwie. Ożywienie etiopskiego ruchu związkowego rozpoczęło się w pierwszej połowie 2010 r., kiedy...

Praca podczas zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jednak w szczególnych sytuacjach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471