Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty ustaw

Wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie | Zmiana wysokości świadczeń chorobowych z tytułu kwarantanny lub izolacji dla osób zatrudnionych w podmiotach pomocy społecznej | Zmiana wysokości świadczeń...

Zmiany w prawie

Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty świadczenia chorobowego z tytułu kwarantanny lub izolacji | Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400